ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

                   

                   

       วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ตลาด เอสซีจีซี ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี 2" โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับบริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาภายใต้แนวคิด BCG ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยมี ผู้บริหาร บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าเซ็นทรัลระยอง