ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

                                       

                    

         วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายธนินท์ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ บรรยายประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้ผู้ประกอบการในเขตประกอบการดับบลิวเอชเอ ระยอง ได้รับทราบพร้อมเชื่อมโยงนโยบาย ท่านณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สู่การปฎิบัติด้านธุรกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการจัดการรายได้สู่ชุมชน ในจังหวัดระยองได้รับทราบไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานดับบลิวเอชเอ ระยอง เขตประกอบการดับบลิวเอชเอระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง