ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

                    

 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง