ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

              

                    

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท เหล็ก สยามยามาโตะ จำกัด และบริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการตามแนวทางธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในวาระก่อนการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง