ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

                    

                   

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวสิรินทิพย์ ประดิษฐ์อำนวย วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง โดยมี นายสันติ บุษบาศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา เป็นประธาน