ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

   

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และนายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน สำหรับการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกและหม่าล่า เพื่อเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาส ในการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง