ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน  และนายวัลลภ ปธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น สำหรับการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกและหม่าล่า เพื่อเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาส ในการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง