ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2 ธันวาคม 2565

  

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณคลองขอนลาย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง