ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2 ธันวาคม 2565

      

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวสิรินทิพย์ ประดิษฐ์อำนวย วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง