ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

  

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, นายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการแถลงนโยบาย ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล(The Portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี