ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มกราคม 2566

      วันที่ 26 มกราคม 2566นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 โดยมีตัวแทนภาครัฐและตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ปัญหามลพิษต่างๆและความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายคู่ขนาน ตามนโยบาย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1.ธุรกิจ 2.ชุมชน 3.สิ่งแวดล้อม 4.การกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งจังหวัดระยอง ไปพร้อมๆกัน