ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็น ขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินอดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง