ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

       วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวปิยเนตร เรนชนะ นักวิชาการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 2 บริษัท ดังนี้
          1.บริษัท ควอลิวูด จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้
          2.บริษัท เส้นดี99 จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว