ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด เพื่อตรวจติดตามร้องเรียนและประชาสัมพันธ์โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อยอดการดำเนินโครงการ “72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้คำปรึกษาการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5