คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2564
1

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2022)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.11.2564
3

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารการเพิ่ทขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ใหม่ (Food warrior) ประจำปีงบประมาณ 2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.11.2564
0

สื่อวีดีทัศน์การอบรมการบริหารจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10.11.2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

10.09.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10.11.2564

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02