คุณกำลังมองหาอะไร?


        วิสัยทัศน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 

"ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ สู่ Thailand 4.0

รองรับ EEC และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"