การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 12